โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศพิธีขอบคุณพระเจ้านักเรียน ม.6และ ม.3
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนรอบ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 64
นักเรียนใหม่!!จ่ายค่ามัดจำวันนี้วันสุดท้าย
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 64
ประกาศการยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนต่อปีการศึกษา2564ของนักเรียนเก่า
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 64
ประกาสผลการคัดเลือกนักเรียนรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไข)
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 64