โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบสมัครและมอบตัวนักเรียนปีการศึกษา 2566
ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครและพิมพ์ออกมาใส่กระดาษ A4 กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องพร้อมทั้งแนบเอกสารตามที่กำหนด แล้วส่งมาทางไปรษณีย์ พร้อมกับเงินค่าสมัคร 50 บาท
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2565,11:50   อ่าน 299 ครั้ง