โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จะไปฉีดวัคซีนโควิค-19 วันที่ 28 ตุลาคม 2564
นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้ไปฉีดวัคซีนโควิค-19 วัน พฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่หน่วยฉีดวัคซีน หอประชุมน้ำปิง เทศบาลตำบลสันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียน หรือ ชุดพละของโรงเรียนเชียงใหม่มัธยม (ส่วนนักเรียนที่เดินทางกลับบ้านไม่มีชุดทั้งสองที่กล่าวไปให้แต่งชุดสุภาพเรียบร้อยด้วย)เพื่อความเป็นระเบียบเรียบ เอกสารที่ต้องเตรียมไป 1.ใบยินยอมให้ฉีดวัคซีน(ที่ใช้ทั่วไทย)2.แบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิค-19(ของโรงพยาบาลแม่แตง) 3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ของนักเรียน) จึงประกาศให้ทราบเพื่อเตรียมความพร้อมไปรับวัคซีน ขอพระเจ้าทรงนำการเดินทางและอวยพรให้นักเรียนทุกคนให้ฉีดวัคซีนด้วยความปลอดภัยกันทุกคน...Admin
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2564,07:30   อ่าน 73 ครั้ง