โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องวันฉีดวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
ให้นักเรียนทุกคนเตรียมความพร้อมและวางแผนการเดินทางมารับวัคซีนที่จองผ่านโรงเรียนตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด 
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2564,19:58   อ่าน 80 ครั้ง