โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบสมัครครูวิชาชีววิทยา และ ฟิสิกส์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.03 KB 93527
ปฏิทินวิชาการของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.67 KB 93621
เลขประจำตัว_สำหรับผู้ปกครองดูเกรด(มัธยม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 359.95 KB 94017
เลขประจำตัว_สำหรับผู้ปกครองดูเกรด(ประถม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.32 KB 93711
แผนพัฒนาผลสัมฤทธฺ์การสอบระดับชาติ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 50.73 KB 93760