โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
ระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์
ประกาศผลการสอบวัดผลของนักเรียน
ประกาศผลการสอบวัดผลปลายภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563

**** ผลสอบแยกตามระดับชั้นเรียนของนักเรียน ****


คำอธิบายการใช้งาน  พิมพ์รหัสนักเรียน 4 หลักและตามด้วยเลขบัตรประชาชน 3 ตัวท้าย

ตัวอย่าง     4125XXX    (4125   คือ   รหัสนักเรียน    xxx  คือ  3  ตัวท้ายเลขบัตรประชาชนของนักเรียน)


                          กรุณาเลือกชั้นที่ต้องการดูผลการเรียน
ชั้นประศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ห้อง 1,2,3)
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ห้อง 4)
                                                                        
หากมีคำถามการใช้งาน ติดต่อ อ.พีรวิชย์  เกียรติยรรยง
Line : krupeerawit   โทร  0856228836